DANIŞMANLIK

1998 yılından günümüze kadar kamu kurum kuruluşları ve özel sektörde faaliyet gösteren firmalara başta vergi mevzuatı olmak üzere aşağıdaki alanlarda hizmetler verilmektedir:

 • Vergi uygulamaları (geçici vergi, kurumlar vergisi, dönem sonu işlemleri),
 • Vergi uyuşmazlıkları çözümü,
 • Kar ve vergi planlama,
 • Mali ve vergisel denetim,
 • Mali tablo analizi,
 • Finans kurumlarına yönelik fizibilite ve denetim çalışmaları,
 • Muhasebe (genel muhasebe, ileri muhasebe, sektörel muhasebe uygulamaları),
 • Şirket işlemleri (kuruluş, birleşme, bölünme, tasfiye, yabancı ortaklı işlemler, şekil değişikliği),
 • Elektronik ticaret,
 • İş mevzuatı uygulamaları,
 • Sermaye piyasasına açılma, halka arz,
 • Şirket tahlili ve yönetim süreçleri,
 • Şirket yeniden yapılanmaları,
 • Teşvik mevzuatı kapsamında danışmanlık,
 • Ticari bilirkişilik …