MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK

Muhasebe Hizmetleri

 • Yerinde veya ofiste 3568 sayılı Kanun’una  göre Muhasebe Desteği,
 • Bütçe ve Nakit Akış Tablolarının Hazırlanması,
 • Hesapların Yönetimi,
 • 3568 sayılı Kanun’una  göre mali müşavirlik hizmetleri,
 • Türk mevzuatına ve muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlaması,
 • Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama,
 • Bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerin düzenlenmesi,
 • Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, işletilmesi ve muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerin düzenlenmesi veya bu konularda müşavirlik hizmetleri verilmesi,
 • Yukarıda yazılı konularda, belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapılması.

Bordro Hizmetleri

 • Çalışanın belirli yada belirsiz süreli iş sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve muhafaza edilmesi,
 • Firma çalışanlarına ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması,
 • Ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,
 • Yıllık izin ve satış primlerinin takibi,
 • Yıllık izin defterlerinin tutulması,
 • SSK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşteri firmaların bilgilendirilmesi,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,
 • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması,
 • İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,
 • Özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerinin düzenlenmesi,
 • İş sözleşmeleri, sağlanan hak ve avantajlar, işten çıkarma, emeklilik, İş ve Sosyal Güvenlik Yasaları çerçevesinde dava öncesinde ve süresince ihtilafların çözülmesi konularında  danışmanlık sunulması.

Diğer Şirket İşlemleri

 • Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, işletilmesi ve muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlemlerin düzenlenmesi veya bu konularda danışmanlık,
 • Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemleri,
 • Şirket kuruluşu, birleşme ve satın almalar, nevi değişikliği ve tüm şirket işlemleri,
 • Kapsamlı inceleme (due diligence),
 • Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve halka arzında danışmanlık.

Mali Hukuk Hizmetleri

 • Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş verilmesi,
 • Rapor ve benzerleri çalışmalar yapılması,
 • Tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerin yapılması,
 • Vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik  hizmetleri.

Danışmanlık Hizmetleri

 • Süreç İyileştirme danışmanlıkları,
 • Fizibilite raporları hazırlanması (Yatırımların  tespit ve değerlendirilmesi, sermaye piyasası kurulu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemleri),
 • Proje finansmanı ve öz kaynak finansmanı bulunmasında danışmanlık hizmetleri,
 • Sürekli vergi danışmanlığı,
 • SGK ve İş Hukuku Mevzuatı konusunda danışmanlık,
 • Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık ,
 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapılması.
Fazla kilolardan mı şikayetçisiniz? O halde neden mide küçültme ameliyatı nı denemiyorsunuz. mide küçültme ameliyatı, zayıflamak isteyenler için kesin bir çözüm sunuyor. Üstelik çok kısa bir süre içersinde hayal ettiğiniz kilolara kavuşabilirsiniz.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir. Bu kapılarla dış avlunun cümle kapısı, ozamana kadar benzeri görülmemiş bronz kapılardır. Kubbeden aşağı doğru indikçe mekan yayılmaktadır. Bu piramidel yükselme ve yayılma sonucunda göz yanlara ve yukarıya doğru aynı mesafelere ulaşmaktadır. Bu özelliklerden dolayı, mekanın neresinde olursanız olun, bütün mekana hakim görüş sağlarsınız. Kubbe yaklaşık olarak 43 metre yükseklikte ve köşeleri pandantifle doldurulmuş 4 muazzam kemer üzerine oturtulmaktadır. Caminin su basmanı üzerinde olması ve kubbe yüksekliği nedeniyle pencereleri oldukça fazladır. Böylece caminin içini süsleyen binlerce çini ve kalem işleri tatlı ışık altında görülmektedir. Caminin içindeki en önemli unsur, ince işçilikle yontulmuş mermerden yapılma mihraptır. Bitişik duvarları, seramik çinilerle kaplanmıştır fakat çevresindeki çok sayıdaki pencere onu daha az ihtişamlı gösterir. Mihrabın sağında, Caminin en kalabalık halinde dahi olsa, herkesin imamı rahatça duyabileceği şekilde dekore edilmiş mimber bulunur. Caminin içi her katında alçak düzeyde olmak üzere 50 farklı lale deseninden üretilmiş 20binden fazla çini ile döşenmiştir. Alt seviyelerdeki çiniler, geleneksel galerideki çinilerin desenleri çiçekler meyveler ve servilerle gösterişli ve ihtişamlıdır.
Onlarca birbirinden farklı ribon çeşidiyle firmamız, sizlere en kaliteli ürünü en uygun fiyatlardan vermeyi amaçlıyor. Resin ribonlar daha çok sentetik ve plastik etiketler için uygundur. Fiyatları Wax Resine göre daha pahalıdır. Resin ribon en dayanıklı ribon çeşididir. Aşınmaya, kimyasallara ve yüksek ısıya maruz kalacak etiketlerde tercih edilir.Tekstil baskılarında en ağır yıkamalara dayanıklı ribon olan resin ribon alkol testinde de çıkmamaktadır. Resin ribonla polyester, polimid, polipropilen ve polietilen etiketlere baskı yapmak mümkündür. Reçine oranı diğer türlere kıyasla en yüksek seviyededir. Karışımında karbon, bazı kimyasallar, reçine ve balmumu kullanılır. Wax Resin ribonlar adından da anlaşılacağı üzere wax ile resin kalite ribon arasındadır. Fiyat olarak wax ribonların ortalama olarak 2 katı fiyatında resin ribonların ise yarı fiyatındadır. Bazı barkod yazıcılar normalde kağıt bazlı etiketler üzerine baskı için wax ribon kullanılması gerekiyorken wax resin ribona ihtiyaç duyarlar. Bu durum barkod yazıcının baskı kafası ile alakalıdır. Wax ribon, genel amaç ile ekonomik olarak termal transferi yapılmasını sağlayan ribon çeşididir. Kağıt bazlı etiketlere baskı alırken kullandığımız wax ribonlar uygun fiyatları ile de baskı maliyetini düşüren ribon çeşididir. Plastik bazlı etiketler hariç diğer tüm etiketlerin %90′ ına yakınına wax ribon ile baskı alabilirsiniz.
En güzel cami halısı burda.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir.