Blog

Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

Posted by:

Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

İçindekiler

 • Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
 • Ticari Faaliyetin Kapsamı
 • Ticari Faaliyetin Özellikleri
 • Ticari Kazancın Tespit Şekilleri
 • Birinci Sınıf Tacirler (Bilanço esasına göre defter tutanlar)
 • İkinci Sınıf Tacirler (İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar)
 • Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler
 • Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler
 • Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve İndirilemeyecek Giderler
 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin Vergilendirilmesi
 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Amortismanların Dağıtımı
 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Tevkifat Uygulaması
 • Ticari Kazancın İstisnaları
 • Yıllık Beyannamenin Verilmesi Ve Gelirin Toplanması
 • Zararların Karlara Takas Ve Mahsubu
 • Geçici Vergi
 • Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Kazanç Ve İratlardan Yapılacak İndirimler
 • Ticari kazançtan indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır;
 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi
 • Gelir Vergisinde Mahsup Ve İadeler
 • 2017 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi
 • Beyanname Vermeyenlere Uygulanacak Yaptırımlar
 • Ödeme Yeri Ve Zamanı

İçeriği Okumak İçin Lütfen Tıklayınız

0


About the Author:

knvynevzat

Add a Comment