Archive for 'Bilgilendirme'

Yabancıya Ödenecek Ücret

Posted by:

Yabancıya Ödenecek Ücret
 • Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
 • Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
 • Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,
 • Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret,
 • Yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde; (Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.
 • Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan; Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli en az ...
Continue Reading →
0

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması

Posted by:

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması

Türkiye’nin “4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu”, eşit muamele ilkesine dayalı olup uluslararası yatırımcıların yerel yatırımcılar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasına olanak tanımaktadır. Buna göre; uluslararası yatırımcılar, Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) belirtilen tüm şirket türlerini kurabilmektedir.

Bu kapsamda, Türk mevzuatına göre Türkiye’de kurulabilecek ticaret şirketlerin genel özelliklerine ve kuruluş işlemleri hakkında aşağıda kısaca bilgi verelim.

Kuruluşa Başlamadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Kurulacak şirketin ortağı Geçek kişi ise;

Hazırlanması gereken belgeler:

 • Noter onaylı pasaport tercümesi
 • Vergi kimlik numarası
 • İkamet izni varsa, ikamet izninin noter onaylı ...
Continue Reading →
0

Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Posted by:

Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancının başvurabileceği birden fazla yol ve her yolun kendi başvuru şartları mevcuttur.

Genel Yolla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.

Başvuru için gerekli şartlar:

 • Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit ...
Continue Reading →
0

Çalışma İzinleri

Posted by:

Çalışma İzinleri

Şirket Kurucuları

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, ülkemizde tesis edilecek bir yatırımın pay sahibi olabilirler. Pay sahibi olan yabancı uyrukluların fiili olarak işletmede görev almaması durumunda çalışma izni almaları zorunlu değildir.

Şirket müdürü veya yönetim kurulu yabancı uyruklu ise, o kişilerin çalışma izni alması zorunludur.

Yabancı ortağın, Türkiye de geçerli bir ikamet tezkeresi bulunması durumunda yurt içinden, ikamet tezkeresi olmaması durumunda vatandaşı olduğu ülkenin Türk büyükelçiliği aracılığıyla çalışma izni müracaatı yapılır.

Şirketlerde Çalışacak Yabancılar

Şirketlerde çalışma izni almak için aşağıdaki ...

Continue Reading →
0

Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilir Mi?

Posted by:

Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilir Mi?

Yabancılar, gerekli hukuki prosedürü tamamlayarak Türkiye’de şirket kurabilir. Bu noktada, yabancıların Türkiye’deki şirket kurma sürecini ilgilendiren, tanzim eden bir kanun mevcuttur. 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu ile bu sürece ilişkin hükümler ifade edilmiştir. Kanun kapsamında; yatırım serbestisi, yabancı yatırımcını özendirilmesi ve eşit muamele gibi hususlara ver verilmesinin yanı sıra bazı hükümlerle yabancılara bazı güvenceler de verilmiştir.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması Ne Kadar Sürer?

Yabancıların Türkiye’de şirket kurması genel olarak 2-7 gün arasında sürmektedir. Şirketin türü, esas sözleşmesinin hazırlanması, noter ve tescil işlemlerinin durumu, gerekirse ...

Continue Reading →
0

Online Satış Nedir?

Posted by:

Online Satış Nedir?

Online satış, işletmelerin veya kişilerin kendi e-ticaret siteleri ya da pazaryerleri platformları üzerinden ürün ve hizmetlerini satmasına denir. 

Online Satış Yapmak İçin E-Ticaret Sitesi Kurmak Zorunlu mu?

İnternetten satış yapmak için e ticaret sitesi kurma zorunluluğu yoktur. Trendyol, n11, Hepsiburada, GittiGidiyor gibi online pazar yerlerinde satış yapabilirsiniz. Ancak bu pazar yerlerinde satış yaparken satış yaptığınız kategori veya ürün başına belirli bir komisyon ödemeniz gerekir. 

Günümüz koşullarında rakipler ile rekabet edebilmek, hedef kitleye ulaşabilmek, marka bilinirliği oluşturmak ve daha fazla gelir elde etmek için kendi sitenizi de kurmanız daha avantajlı olacaktır. Ayrıca marka imajı oluşturabilmek için mutlaka ...

Continue Reading →
0

Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

Posted by:

Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

İçindekiler

 • Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
 • Ticari Faaliyetin Kapsamı
 • Ticari Faaliyetin Özellikleri
 • Ticari Kazancın Tespit Şekilleri
 • Birinci Sınıf Tacirler (Bilanço esasına göre defter tutanlar)
 • İkinci Sınıf Tacirler (İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar)
 • Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler
 • Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler
 • Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve İndirilemeyecek Giderler
 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin Vergilendirilmesi
 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Amortismanların Dağıtımı
 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Tevkifat Uygulaması
 • Ticari Kazancın İstisnaları
 • Yıllık Beyannamenin Verilmesi Ve Gelirin Toplanması
 • Zararların Karlara Takas Ve Mahsubu
 • Geçici Vergi
 • Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Kazanç ...
Continue Reading →
0

Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

Posted by:

Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

İçindekiler

 • KİRA GELİRİ ELDE EDEN MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ
 • Kira Gelirine Konu Mal Ve Haklar
 • Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi
 • Kira Bedelinin Ayni Olarak Tahsil Edilmesi
 • Kira Bedelinin Hiç Olmaması Veya Düşük Olması
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Uygulaması
 • Götürü Gider Yönteminde Gider İndirimi
 • Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde İndirilecek Giderin Hesaplanması
 • Kira Ödemelerinde Vergi Kesintisi
 • Kira Gelirinin Beyanı
 • Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Gelirlerden Yapılacak İndirimler
 • Bağış ve Yardımlar
 • Sponsorluk Harcamaları
 • Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar
 • Beyannamenin Verilme Zamanı Ve Yeri
 • Hazır Beyan Sistemi
 • Kira Geliri Elde Edildiği Halde Beyanname Verilmemesi Veya Eksik Beyan ...
Continue Reading →
0