Archive for 'Genel'

Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

Posted by:

Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

İçindekiler

 • Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
 • Ticari Faaliyetin Kapsamı
 • Ticari Faaliyetin Özellikleri
 • Ticari Kazancın Tespit Şekilleri
 • Birinci Sınıf Tacirler (Bilanço esasına göre defter tutanlar)
 • İkinci Sınıf Tacirler (İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar)
 • Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler
 • Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler
 • Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve İndirilemeyecek Giderler
 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin Vergilendirilmesi
 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Amortismanların Dağıtımı
 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Tevkifat Uygulaması
 • Ticari Kazancın İstisnaları
 • Yıllık Beyannamenin Verilmesi Ve Gelirin Toplanması
 • Zararların Karlara Takas Ve Mahsubu
 • Geçici Vergi
 • Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Kazanç ...
Continue Reading →
0

Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

Posted by:

Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

İçindekiler

 • KİRA GELİRİ ELDE EDEN MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ
 • Kira Gelirine Konu Mal Ve Haklar
 • Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi
 • Kira Bedelinin Ayni Olarak Tahsil Edilmesi
 • Kira Bedelinin Hiç Olmaması Veya Düşük Olması
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Uygulaması
 • Götürü Gider Yönteminde Gider İndirimi
 • Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde İndirilecek Giderin Hesaplanması
 • Kira Ödemelerinde Vergi Kesintisi
 • Kira Gelirinin Beyanı
 • Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Gelirlerden Yapılacak İndirimler
 • Bağış ve Yardımlar
 • Sponsorluk Harcamaları
 • Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar
 • Beyannamenin Verilme Zamanı Ve Yeri
 • Hazır Beyan Sistemi
 • Kira Geliri Elde Edildiği Halde Beyanname Verilmemesi Veya Eksik Beyan ...
Continue Reading →
0